Mentorskapsprogrammets avslutande middag och diplomceremoni 2018-2019

16.5.2019 19:00-22:00

Mentorskapsprogrammets avslutande middag och diplomceremoni 2018-2019

Location: 
Restaurang Strampen
Mentorskapsprogrammets deltagare samlas för den avslutande gemensamma träffen. Mentorskapsprogrammet i Vasa fyller i år 15 år och är Karrärtjänsters kanske mest uppskattade verksamhet bland studerande.

Vi börjar med ett glas bubbligt och en summerande välkomsthälsning av Karriärtjänster, följt av middag. Kvällen inkluderar även en diplomceremoni, samt tal av ekonomie doktor Tua Herrgård, svenskfinlands egen expert på tyst kunskap, som under året fungerat som sakkunnig föreläsare och deltagarnas bollplank.

Klädsel: casual/business casual