Mentorskapets mellanträff (mentorer)

15.1.2019 18:30-20:00

Mentorskapets mellanträff (mentorer)

Location: 
Mötesrum 106
Mentorerna kommer samman för att i halvtid reflektera över mentorskapsprocessen läsåret 2018-19, under ledning av Karriärtjänster.