Lotta Vuoristo disputation

27.10.2017 12:00

Lotta Vuoristo disputation

Location: 
Festsalen
Lotta Vuoristo disputerar i marknadsföring på avhandlingen: Making Sense of Customer Relationships. A Consumer Perspective

Opponent: Professor Per Kristensson, Karlstads universitet
Kustos: Tore Strandvik