Lobna Hassan disputation

17.10.2018 12:00

Lobna Hassan disputation

Location: 
Festsalen
Lobna Hassan disputerar i informationsbehandling på avhandlingen: Means to Gameful Ends: How to Design Gamification?

Opponent: Sylvester Arnab, Coventry University
Kustos: Mikael Laakso, Hanken