Kick-off för mentorskapsprogrammet 2019-2020

1.10.2019 17:00-19:00

Kick-off för mentorskapsprogrammet 2019-2020

Location: 
A309
Varje läsår erbjuder Hanken ett mentorskapsprogram på svenska och ett på engelska åt studerande som är på slutrakan av sina studier.

Årets mentorskapsprogram på svenska i Helsingfors kör igång med en introducerande träff där deltagarna träffar varandra och går igenom hur programmet är uppbyggt och vad de kommer att uppleva under programmet 2019-2020.

Du kan läsa mera om Mentorskapsprogrammet här.