Kick-off för mentorskapsprogrammet 2017-2018

26.9.2017 17:00-20:00

Kick-off för mentorskapsprogrammet 2017-2018

Location: 
Auditorium 411, 4.vån
Varje läsår erbjuder Hanken ett mentorskapsprogram på svenska och ett på engelska åt studerande som är på slutrakan av sina studier.

Årets mentorskapsprogram på svenska i Helsingfors kör igång med en introducerande träff där deltagarna träffar varandra och går igenom hur programmet är uppbyggt och vad de kommer att uppleva under programmet 2017-2018.

Du kan läsa mera om Mentorskapsprogrammet här.