IT-helpdesk stängd

13.3.2019 11:00 till 14.3.2019 13:00

IT-helpdesk stängd

Location: 
Infobiten och datacentralen i Vasa är stängda pga enhetsseminarium

Hela enheten för forsknings och universitetsservice är på seminarium från onsdag 13.3 kl 11 - torsdag 14.3 kl 13.

Infobiten är stängd liksom datacentralen i Vasa under denna tid. Kontakta help@hanken.fi för IT-problem.

Vi vill passa på att påminna om att användarid numera numera skapas automatiskt på basen av uppgifter i studentregistret Oodi för studerande, och halvautomatiskt för anställda och associerade. Alla som har finsk personbeteckning kan lösa ut sitt id via självserviceportalen med finska bankkoder. Där kan man också byta lösenord även om man glömt sitt gamla.

Läs mera under Användar-ID