Infotillfälle om huvudämnesvalet, kandidatexamen och karriärplanering

11.4.2018 12:30-14:00

Infotillfälle om huvudämnesvalet, kandidatexamen och karriärplanering

Location: 
Aud 142
I slutet av första läsåret inom kandidatutbildningen väljer du ditt huvudämne. Som stöd för detta ordnas workshopar och en mässa och valet utmynnar i att du gör upp en studieplan över din kandidatexamen inom ramen för kursen Individuell studieplan 1.