Huvudämnesdag

18.4.2018 10:00-15:00

Huvudämnesdag

Location: 
Aud 142
Huvudämnesdag - presentation av huvudämnen och minimässa