Hankens inträdesprov

5.6.2019 12:00-15:00

Hankens inträdesprov

Location: 
Inträdesprovet ordnas 5.6.2019 kl. 12.00-15.00.

Välkommen på Inträdesprov,

du hittar all praktisk information om inträdesprovet HÄR.