Feedbacktillfälle om utveckling och organisation av stödfunktionerna

12.4.2018 09:30-12:00

Feedbacktillfälle om utveckling och organisation av stödfunktionerna

Location: 
Rum 236
Feedbacktillfälle med konsulten Niclas Lindgren

Utredningen om hur man på bästa möjliga sätt kunde organisera och utveckla stödfunktionerna pågår som bäst och processen kommer att fortsätta under hela våren.

Konsulten Niclas Lindgren, Renesans Consulting, har genomfört intervjuer med ledningsgruppen och annan personal i nyckelposition för att samla in information om den nuvarande verksamhetsmodellen och tankar och idéer om hur verksamhetsmodellen kunde se ut i framtiden.