Eeva Solja disputation

15.9.2017 12:00

Eeva Solja disputation

Location: 
Festsalen
Eeva Solja disputerar i marknadsföring på avhandlingen: Let me tell you a story. Consumer responses to company-created brand stories.

Opponent: Professor Sara Rosengren, Stockholm School of Economics
Kustos: Veronica Liljander