Disputation - Sabari Prasanna Venkatesan

14.12.2018 12:00-14:00

Disputation - Sabari Prasanna Venkatesan

Location: 
Futurum
Sabari Prasanna Venkatesan disputerar i logistik och samhällsansvar på avhandlingen: The Relationship between Organisational Culture and Humanitarian Supply Chain Collaboration in Long-Term Aid

Opponent och universitet: Stanley E. Fawcett, Weber State University 
Kustos: Gyöngyi Kovács

Du kan läsa doktorsavhandlingen i sin helhet här