Disputation - Mika Reunanen

17.5.2019 12:00

Disputation - Mika Reunanen

Location: 
Futurum
Mika Reunanen disputerar i Handelsrätt på avhandlingen: Mezzanine Financing - A Comparison between the Finnish and International Financial Market Regulation

Kustos: Matti Kukkonen
Opponent: Matti Rudanko (Aalto)

Du kan läsa doktorsavhandlingen i sin helhet här.