Disputation - Hannu Ritvanen

14.8.2019 12:00

Disputation - Hannu Ritvanen

Location: 
Auditorium Maxen
Hannu Ritvanen disputerar i företagsledning och organisation på avhandlingen Managing Intellectual Capital-Related Risks - A Relational Approach.


Opponent och universitet: Dr. Jan Mouritsen - Copenhagen Business School
Kustos: Karl-Erik Sveiby

Du kan läsa doktorsavhandlingen i sin helhet här.