Corporate Heritage, ett företagsarv med slagkraft - alumnworkshop

11.6.2019 13:30-16:30

Corporate Heritage, ett företagsarv med slagkraft - alumnworkshop

Location: 
Festsalen, Hanken, Biblioteksgatan 16, Vasa
Företagets rötter och det centrala i företagsarvet ger företaget en konkurrensfördel på marknaden som inte går att kopiera. Det differentierar och autentiserar, något som i dagens värld blir allt värdefullare.

Hankenalumn, kom med och fundera på vad som gör ditt företag unikt, annorlunda och autentiskt och hur detta kunde kommuniceras åt kunderna på ett sätt som möter kundens tankar.

Workshoppen, som hålls av docent Anne Rindell (Hanken) och filmproducent Edvin Franck (Parad), består av en inledande del med presentation om forskningsområdet företagsarv (Corporate Heritage) som du kan läsa mera om här (på finska).

Efter inledningen fortsätter vi med en workshop och funderar företagsvis vad som kunde vara just det företagets företagsarv och vad som gjort och gör företaget slagkraftigt på marknaden. Målet med workshoppen är att leda in tankarna på företagsarv och hur det tar sig uttryck i företagets vardag samt vilka möjligheter det ger inför framtiden. 

Välkommen att bekanta dig med företagsarvet och dess möjligheter.

Program

13.30
Kaffe/te + tilltugg

14.00
Workshop om företagsarv med Anne Rindell och Edvin Franck

16.30
Tillställningen avslutas

Anmäl dig här senast 4.6 för att säkra en plats!