Betygsutdelning

19.12.2018 14:00

Betygsutdelning

Location: 
För mer information kontakta studievagledare-hfors(at)hanken.fi eller studievagledare-vasa(at)hanken.fi.