Betygsutdelning

27.6.2018 14:00

Betygsutdelning

Location: 
Tillställningen är endast för dem som utexamineras. För mer information kontakta studievagledare-Hfors(at)hanken.fi eller studievagledare-Vasa(at)hanken.fi.