Betygsutdelning

21.6.2017 14:00

Betygsutdelning

Location: 
Tillställningen är endast för den som utexamineras. För mer information kontakta studievagledare-Hfors(at)hanken.fi eller studievagledare-Vasa(at)hanken.fi.