Betygsutdelning

25.2.2019 14:00

Betygsutdelning

Location: 
Festsalen
Tillställningen är endast för dem som utexamineras. För mer information kontakta studievagledare-hfors(at)hanken.fi eller studievagledare-vasa(at)hanken.fi.