Personal

Händelse: 
21.3.2019 09:00-12:00
Location: 
Seminarium om dataskydd för personal inom stödfunktioner
Händelse: 
12.4.2018 09:30-12:00
Location: 
Rum 236
Feedbacktillfälle med konsulten Niclas Lindgren
Händelse: 
13.3.2018 13:00-15:00
Location: 
A409
Teaching Lab ordnar en workshop om att planera inlärningsaktiviteter och bedömning utgående från lärandemålen.
Händelse: 
2.2.2018 13:15-14:45
Location: 
https://connect.funet.fi/akvaariorakkautta
Nationellt Exam-webinarium på finska om e-tentamen i matematiska ämnen genom att använda Excel och Matlab
Händelse: 
1.2.2018 13:00-16:00
Location: 
A411 (och ubicast stream)
GDPR-info och workshop riktat till administration och stödfunktioner
Händelse: 
17.1.2018 12:30-15:00
Location: 
A411 (och ubicast stream)
Seminarium om dataskyddsförordningen GDPR. Allmänt, vad är GDPR? Hur inverkar det på mig som lärare och forskare på Hanken.
Händelse: 
11.1.2018 14:00-15:30
Location: 
A407
Webropol workshop med den nyaste Webropolversionen 3.0.
Händelse: 
10.10.2017 12:30-14:00
Location: 
A407
Baskurs i Moodle (på engelska)
Händelse: 
21.8.2017 14:30-16:00
Location: 
Datorsal A406
Workshop om e-tentamen med Exam. E-tentamen i allmänhet och mognadsprov i den nya versionen av Exam.
Händelse: 
11.4.2017 10:45-12:15
Location: 
A403 i Helsingfors och 106 i Vasa
Institutionen för marknadsföring anordnar undervisningsprov tisdagen 11.4.2017 för positionen forskardoktor i marknadsföring, Vasa.
Händelse: 
10.10.2016 13:00-15:00
Location: 
A406
Workshop om Dreambroker och dess möjligheter
Händelse: 
13.2.2015 06:30-08:00
Location: 
Hanken i Vasa och Helsingfors
Shibboleth login fungerar inte