datacentralen Blogs

5.1.2016 09:48

Verksamheten på datacentralen liksom på övriga Hanken är minimal i juli. help@hanken.fi betjänar som vanligt, från övriga hjälpadresser kan det dröja en tid innan svaret kommer. Men hjälpbegäran ligger i kö och väntar!

Det är också smartare att maila en hjälpadress än en person - hjälpadressen läses av flera.

InfoBITen i Helsingfors betjänar 10-12 alla dagar, förutom sista veckan i juli.

I övrigt, läs om Hankens IT-tjänster på våra webbsidor för att hitta nödhjälp!

Datacentralen önskar alla en glad och skön sommar utan IT-trubbel!

13.1.2016 15:54

Som första enhet på Hanken har datacentralen nu en egen blogg på Hankens webb. Fungerar detta bra kan bloggen säkert utnyttjas på många håll på Hanken. Personliga bloggar finns också för de anställda som vill ha det. Det är bara att logga in på webben, trycka på sitt namn uppe till höger, och börja blogga!

Om vi lyckas med bloggen för IT service blir det enklare att informera om mindre uppdateringar, rutinförändringar och liknande. Sånt som är för litet för en nyhet, men är nyttigt att veta, men är föränderlig information och därför inte platsar på en normal webbsida.

Förbättringar kommer:

  • bilder, filer, videon kommer i början av hösten
  • etiketter och etikettmoln för att kunna tagga artiklar
  • månadsarkiv
  • blogginläggena syns helt och hållet (liksom de pesonlig bloggarna)

Alla inlägg kan man begränsa åtkomst för - t.ex. enbart anställda, enbart associerade eller doktorander, eller alla studerande osv.

Om du är intresserad av en blogg för din enhet, kontakta web-help@hanken.fi.

Kicka

PS du ser mera blogginlägg som inloggad på Hankens webb!