Sök avhandlingar

Du kan söka Hankens avhandlingar i söktjänsten Hanna eller i publikationsarkivet DHanken.

Avhandlingar på Hanken

I Hanna registreras alla avhandlingar som publiceras på Hanken, pro gradu-avhandlingar, licentiatavhandlingar och doktorsavhandlingar. Om avhandlingen finns i fulltext når du fulltextversionen via en länk i Hanna.

I DHanken finns bl.a.

  • pro gradu-avhandlingar från 2009
  • doktorsavhandlingar

Pro gradu-avhandlingarnas tillgänglighet är graderad enligt:

  • tillgänglig i Hankens bibliotek och Tritonia
  • tillgänglig i Hankens nätverk
  • fritt tillgänglig på internet.

Avhandlingar på andra högskolor

För att hitta avhandlingar som publicerats på andra högskolor i Finland kan du använda t.ex. följande vägar:

Melinda som är en samkatalog för de inhemska universitets- och yrkeshögskolebiblioteken. Kom ihåg att ställa in begränsning på material.

Publikationsarkiven i olika högskolor finns listade i Hanna och i våra LibGuider (välj en ämnesguide och klicka på fliken Avhandlingar).