Hankens publikationsserier

Bekanta dig med riktlinjerna för Hankens serier om du är intresserad av att publicera i någon av Hankens serier.

Hanken publicerar tre serier, i första hand elektroniskt via publikationarkivet DHanken:

Dessutom distribueras publikationer inom följande kategorier via DHanken:

I övrigt presenteras forskningen på Hanken i forskningsdatabasen HARIS.

Publikationsverksamheten följer de riktlinjer som redaktionsrådet godkänt:

 

Riktlinjer för Hankens serier

 

 

Försäljning

Några tryckta exemplar av doktorsavhandlingarna finns till salu. Förfrågningar kan riktas till:
+358 (0)40 3521 265
biblioteket@hanken.fi