Kontakta biblioteket

Du kan kontakta oss på följande sätt.

Besök oss

Våra öppettider under terminen:
Måndag - Torsdag: 9-18
Fredag: 9-16

Besöksadress:
Arkadiagatan 22, 00101 Helsingfors
Karta

Ring oss

Du kan också ringa till vår servicedisk: +358 (0)40 3521265.

Mejla oss

Använd biblioteket@hanken.fi om du:

  • har frågor om databaser eller andra resurser
  • behöver tips och tricks för att hitta relevanta källor i ditt ämne
  • behöver hjälp med referenstekniken eller med att hantera dokumentmallarna för avhandlingar
  • vill boka tid för handledning eller undervisning
  • vill föreslå inköpsönskemål
  • vill ge ris eller ros för bibliotekets service

Haris-frågor mejlar du till haris@hanken.fi.

Dynasty-frågor mejlar du till dynasty@hanken.fi.

En förteckning över bibliotekets personal inklusive kontatkuppgifter finns längst ner på vår första sida.

Är du studerande eller personal i Vasa skall du i första hand vända dig till Tritonia, serviceadressen för Hankenspecifika frågor är hanken@tritonia.fi.

Använd våra blanketter

Fotografier på bibliotekets webbplats
© 2015, Andreas Thomasson Photography