Kopieringslicens

Med Kopiostos kopieringslicens är det tillåtet att skanna delar av tryckta publikationer samt kopiera och använda texter och bilder från öppna webbplatser i undervisningen.

Med Kopiostos kopieringslicens är det tillåtet att skanna delar av tryckta publikationer samt kopiera och använda texter och bilder från öppna webbplatser i undervisningen. Licensen omfattar både inhemskt och utländskt material.

Med text och bilder, kopieringslicensen tillåter dig att

 • Kopiera: 20 sidor per publikation, högst hälften av publikationen.
 • Skanna:
  • 20 sidor per publikation, högst 20 procent av publikationen.
  • En hel vetenskaplig artikel ur en vetenskaplig tidskrift.
 • Skriva ut från internet: 20 sidor per digital källa.
 • Lagra och kopiera material som är fritt och lagligt tillgängligt på nätet:
  • 20 bilder eller sidor som i utskrivet format motsvarar A4-storlek per webbplats.
  • En hel vetenskaplig artikel ur en vetenskaplig tidskrift.
  • 20 sidor per e-bok, högst 20 procent av e-boken.

För att vara upphovsrättsligt godkänt ska materialet rapporteras. Du kan göra detta själv på Kopiostos sida (på finska). Om du behöver hjälp kontakta biblioteket biblioteket@hanken.fi.

Kopieringslicensen baserar sig på avtal mellan Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf, Finlands universitet UNIFI rf och Kopiosto rf licens för universitet och yrkeshögskolor.