Anskaffning av kurslitteratur

Information om hur kurslitteraturen anskaffas

Det är examinatorns och institutionens ansvar att biblioteket i tid får rätt information om vilka kursböcker som ska beställas. Kostnaderna för ändringar och kompletteringar av kurslitteraturen som görs efter datumen nedan betalas av institutionen.

Checklista för lärare

1) Information om kursböcker som ska finnas tillgängliga för studerande i biblioteket eller som e-böcker ska matas in i WebOodi, inte i Moodle, i samband med kursplaneringen på våren.

2) Om du vill använda e-böcker bör du kontakta biblioteket (biblioteket@hanken.fi) innan du väljer titel, eftersom licensvillkoren för e-böcker är helt andra för bibliotek än för privatpersoner.

3) I Moodle kan du föra in länkar till artiklar och sådant kursmaterial som inte ska finnas på biblioteket för utlåning. Följ anvisningarna för hur du skapar länkar till artiklar och e-böcker som finns i bibliotekets databaserObservera att det inte är tillåtet att ladda ner pdf-filer av artiklar och kapitel till Moodle utan att rapportera till Kopiosto .

4) Ändrad kurslitteratur eller kurslitteratur som saknas hinner du ännu meddela senast på nedanstående datum, som följer undervisningsperioderna:
Deadline för ändringar i kurslitteraturen läsåret 2019-2020
Period 1: 5.8.2019
Period 2: 30.9.2019
Period 3: 16.12.2019
Period 4: 17.2.2020

5) Kursböckerna anmäler du via blanketten. Genom att använda blanketten försäkrar du dig om att kurslitteraturen också förs in i WebOodi. Förbered dig på att fylla i följande uppgifter: kursens nummer, kursens namn, ämne, examinator, författare, utgivningsår, titel, upplaga/upplagor (om det finns), tentlitteratur eller stödlitteratur/bredvidläsning,  samt gärna hur många som väntas delta i kursen om det är en ny kurs.

6) Kom ihåg att meddela biblioteket om nya kurser, annullerade kurser och kurser som byter period genast då ärendet behandlats av institutionsrådet.

Riktlinjer för kursboksanskaffning

- Biblioteket i Helsingfors anskaffar i regel en bok per fem kursdeltagare, dock högst 25 exemplar.

- Kursböcker som utkommer i ny upplaga varje år, anskaffas endast vartannat år.

- Kurslitteratur för språk- och litteraturkurser anskaffas endast i två exemplar.

- E-böcker anskaffas parallellt som komplement till de tryckta exemplaren, om de finns tillgängliga med fleranvändarlicens i någon av de plattformar som biblioteket har tillgång till.

- Biblioteket kan beställa institutionsexemplar men institutionerna betalar själva de exemplaren. Meddela oss vänligen om det behövs ett exemplar till institutionen.