För studerande i Vasa

Här finns information för dig som studerar i Vasa.

Stadsbiblioteket

Hankens kursböcker är placerade i Stadsbiblioteket (vån. 2). Observera att exemplar även kan finnas i Tritonia och kan lånas därifrån.

Notera att Huvudbiblioteket är stängt 20.12-1.1.2021.

Bibliotekskort

Om du redan har Stadsbibliotekets bibliotekskort, kontakta bibliotekspersonalen för en uppdatering. Visa upp studiekort och ID. Om du inte har ett bibliotekskort, anhåll om ett i Stadsbiblioteket eller via Hankens bibliotekspersonal i Vasa.

Lånetider och -regler

Kursböckernas lånetid är 14 dagar, kortlånen 1 dag (returneras före bibliotekets stängning följande vardag). Förseningsavgiften är 0,35€ per bok per dag. Hämtfrist för reserverade kursböcker är 4 dagar, för övrigt material 9 dagar. Om du inte längre behöver den reserverade boken, annullera reservationen senast före hämtfristens utgång.

Reserveringar görs i Stadsbibliotekets databas eller av bibliotekets personal. Observera att Stadsbiblioteket debiterar en avgift på 2€/bok för reservationer som inte hämtats eller annulerats före hämtfristens utgång.

Sök litteratur på https://kirjasto.vaasa.fi/ Där hittar du även mer information om låneregler.

Hankens bibliotek

E-material får du tillgång till via Hanna sökportal https://hanken.finna.fi/ Om du tidigare använt Google Scholar kan du fortsätta som förut.

Fjärrlån beställs via Hankens bibliotek. Fjärrlån är gratis för Hankens personal och studerande. Se här.

Inköpsförslag riktas via e-post till biblioteket@hanken.fi.

Boka handledning. Om du önskar individuell handledning i informationssökning, referensteknik eller andra relaterade ämnen, kontakta Susanne Holmlund.

Tritonia

Om du är kund i Tritonia kan du låna och reservera material, samt använda de allmänna utrymmena i byggnaden. Du kan skriva ut material mot en avgift.

Kontakta Vasa

Susanne Holmlund, Tfn: 050 407 3798, rum 314

Hanna Nordberg, Tfn: 050 572 3548, rum 314

E-post: biblioteket@hanken.fi