Ny studerande

Välkommen till biblioteket!

Du som är ny studerande på Hanken får här en kort överblick av vad biblioteket har att erbjuda. Det är tjänster som du har nytta av redan i början av studierna.

Studerar du i Vasa? Då gäller denna sida.

Pärm på bibliotekets broschyr 2021

Hösten 2021

Under hösten 2021 råder ännu undantagssituation på biblioteket p.g.a Covid-19. Biblioteket i Helsingfors är öppet 9-16 och låneservicen fungerar som normalt för Hankens studerande och anställda fr.o.m. 23.8. Bibliotekspersonalen arbetar på distans förutom de som är i låneservice. Om du behöver hjälp med olika saker så kontakta direkt biblioteket@hanken.fi. Förutom låneservicen så tar personalen inte personligen emot studerande och anställda, men personalen ger handledning genom Microsoft Teams vid behov. Bibliotekets utrymmen kan användas för självstudier men kom ihåg att hålla distans. Biblioteket rekommenderar att grupparbeten görs på distans!  

Bibliotekskort

Ansök om bibliotekskort på nätet. Kortet behövs för att låna böcker i låneautomaten. Du behöver också en pinkod. Logga in i söktjänsten Hanna för att skapa din egen pinkod! Se på instruktionsvideon om hur du ansluter ditt kort i Hanna.

Läs mera om lånetider och låneregler.

Biblioteket tar en avgift för bl.a. försenade lån och för reservationer. Se alla avgifter på prislistan.

Kursböcker

1501_hanken_bibliotek_020114_134_216px.jpg

Kursböckerna finns på bottenvåningen till höger om servicedisken. Lånetiden för kursböcker är 7 dagar.

I läsesalen finns ett exemplar av varje kursbok, som du kan läsa i biblioteket eller låna hem som natt- eller veckoslutslån. Läsesalsexemplaren lånas ut en timme före biblioteket stänger. Veckoslutslån kan reserveras på en blankett som finns i boken.

Förseningsavgift för läsesalsexemplar är 15 €/bok. Förseningsavgift för övriga kursböcker är 0,70 €/dag.

Vissa kursböcker finns också som e-bok. Du hittar dem i Hanna.

Boksamlingen

Boksamlingen med böcker övriga än kursböcker finns i bokgrottan i källarvåningen. Lånetiden är 28 dagar.
Använd låneautomaten som finns i bokgrottan då du lånar böcker som finns där.

Dagstidningar, tidskrifter

1501_hanken_bibliotek_020114_164_216px.jpg

 

1501_hanken_bibliotek_020114_196_216px.jpg

 

 

Dagstidningarna finns elektroniskt via Hanna samt på bibliotekets läsplattor i Hjälpzonen. Elektroniska dagstidningar finns i databaserna PressReader (tidningar från många olika länder) och ePress (inhemska dagstidningar). Du har också tillgång till Financial Times online (kräver registrering) och Kauppalehti.

Tryckta veckotidningar och tidskrifter finns på tidningshyllan vid bibliotekets huvudingång.

Vad är Hanna?

Hanna är en söktjänst som söker i flera olika typer av källor samtidigt. I Hanna söker du dina kursböcker (tryckta och elektroniska), men också annat material som t.ex. artiklar, avhandlingar eller databaser.

I Hanna kan du hitta t.ex.:

 • ordböcker och uppslagsverk (t.ex. MOT, Nationalencyklopedin, Oxford Handbooks Online)
 • e-böcker (t.ex. databaserna Elib, Ebrary)
 • artiklar och artikeldatabaser 
 • nyheter, dagstidningar (Library PressDisplay, ePress)

E-biblioteket är öppet dygnet runt

En stor del av bibliotekets material och tjänster når du dygnet runt. Du kan söka material i Hanna, reservera och förnya lån, läsa e-böcker, söka information i databaser m.m. Databaserna kan du använda även hemifrån, men för att nå artiklar, e-böcker och annat licensbelagt material krävs det att du först loggar in i Hanna.

Lär dig använda alla resurser

Utnyttja det stora utbudet av information - det underlättar dina studier. Vi hjälper och stöder dig att komma igång. Du kan t.ex.

 • anmäla dig till en kurs i infosökning
 • använda webbguiderna i infosökning och referensteknik
 • boka tid för att få hjälp med infosökning
 • titta in och fråga.

Vi träffas också i samband med vissa kurser, där det ingår lektioner i informationssökning i olika skeden av studierna.

Studera i biblioteket

1501_hanken_bibliotek_050115_136_216px.jpg

Använd biblioteket som studiemiljö. Det finns:

 • läsesalen med tysta läsplatser
 • området med läsplatser (använd egen dator)
 • datorplatser i Akvariet (fasta datorer)
 • grupparbetsplatser i bokgrottan

Läs mera om övriga studiemiljöer i Hanken. Hankens trådlösa nätverk Hopenet och Eduroam fungerar i biblioteket.

Kopiera, skanna, ta utskrifter
Läs mera här

Tillgänglighet

Behöver du inlästa läromedel för dina studier? Studerande som har läshinder får hjälp att låna inlästa kursböcker. Läs mera.

Vi hjälper dig!

Vi som jobbar i biblioteket hjälper dig med att hitta kurslitteratur och annan information som du behöver i studierna.

Mejla biblioteket@hanken.fi då du behöver hjälp eller för att ge ros och ris till oss!