Materialbank

Material från utbildningar arrangerade av biblioteket

Presentationer och bandning från Miniseminarium om CC-licenser den 13.11.2017
 

Presentationer och bandning från Workshop om Data Management in Research den 13.3.2015

data_management_in_research_jpve_2015.pdf

Presentationer och bandning från Workshop om Open Access den 15.12.2014

hankenoaseminar2014bjork.pdf

Presentationer och bandning från Emerald Guide to Getting
Published den 22.10.2014

 Emerald Guide to Getting Published - Hanken Oct 2014 - Full Version.pdf

 Kowalkowski Emerald seminar 14 10 23.pdf