Sök böcker i

Sök litteratur i Hanna, Tritonia Finna och Melinda. Lämna ett inköpsförslag till biblioteket(at)hanken.fi om du önskar att biblioteket skaffar boken/resursen.

Hanna
som är Hankens söktjänst för tryckt och elektroniskt material. Många e-böcker finns tillgängliga via Hanna, men kan också sökas direkt i e-boksplattformarna.
Vid innehållsbeskrivning av böcker använder vi Allmän finländsk ontologi - ALLFO (på finska Yleinen suomalainen ontologia - YSO) för svenska och finska begrepp och Helecon asiasanasto för engelska begrepp.

Tritonia Finna
som är Tritonias bibliotekskatalog och används av Hanken i Vasa.

Melinda
som är de finländska bibliotekens samkatalog. Om du inte hittar det du söker i Hanna kan du söka i Melinda.

E-böcker

Hankens studerande och personal har tillgång till mer än 170 000 e-böcker via biblioteket. För att använda de licensbelagda e-böckerna utanför Hankens nätverk krävs inloggning.

Du hittar e-böckerna i:

  • söktjänsten Hanna genom att avgränsa sökningen med "E-böcker" eller
  • e-boksamlingarna som listas i libguiden E-böcker på Hanken. Fördelen med att söka direkt i e-boksamlingarna är att hela bokens innehåll blir sökbart. I vissa av samlingarna kan du göra anteckningar, understrykningar och skapa virtuella bokhyllor.

Ordböcker och uppslagsverk

De elektroniska ordböckerna når du via sökportalen Hanna eller via LibGuiden E-böcker på Hanken: Länk till de elektroniska ordböckerna.

Lämna inköpsförslag

Du som är studerande eller personal vid Hanken är välkommen att ge inköpsförslag till biblioteket.

Inköpsförslagen riktas via e-post till biblioteket@hanken.fi.

Istället för att fjärrlåna nya böcker köper vi ibland in dem. Då boken anlänt och är klar att lånas meddelar vi dig.