Kontakt

Biblioteks- och informationstjänster

Forskningsdatabasen Haris
Parallellpublicering

Margareta Danielsson
+358 (0)40 3521 266
haris@hanken.fi

Projekt

Arkivering av forskningsdata

Qingbo Xu
+358 (0)40 3521 408
biblioteket@hanken.fi

Bibliometri

Marlene Backman
+358 (0)40 3521 263
marlene.backman@hanken.fi

Tags