Vad registrera?

Läs mera om vad du ska registrera i Haris.

All forskningsaktivitet som utförs på Hanken bör registreras i Haris. Det innebär att forskare ska registrera alla sina publikationer, aktiviteter och projekt, jämför med vad du skulle berätta om dig själva i din CV.

Nyanställda forskare ska registrera sina publikationer utgivna under de senaste fem åren, även om hemhörigheten i publikationerna inte är Hanken. Forskaren kan även registrera  äldre publikationer om så önskas.

I princip ska följande registreras i Haris:

Profilinformation

Profilinformationen och metadata i Haris presenteras på din personliga hemsida och Haris publika portal. Den kan också utnyttjas för att göra personliga CV:n på olika sätt och för olika ändamål med CV-verktyget i Haris.

Basinformationen om dig och din association med Hanken överförs från Personec varje natt och kan inte editeras i Haris. Om du hittar fel i din information skall du kontakta personalarenden@hanken.fi.

Vi rekommenderar att du laddar upp en profilbild, lägger till detaljer om din utbildning, forskningsintressen och karriär samt kortfattat beskriver din läroplan för att berika informationen på din personliga hemsida och Haris publika portal. Om möjligt lägg till informationen både på engelska och svenska.

Se mer information om att Redigera personprofil.

Publikationer

Alla publikationer som tidskriftsartiklar, bokkapitel, konferenshandlingar, böcker, rapporter och avhandlingar. Publikationer riktade till allmänheten registreras också. Se mer information om att Registrera publikationer.

Aktiviteter

Aktiviteter omfattar ett brett spektrum av handlingar som inkluderar peer review av forskningsresultat och redaktionsarbete, deltagande i eller organisering av evenemang, tal eller presentation, besök på en extern institution, stå värd för en besökare och doktorsavhandling, disputation och examination. Vi rekommenderar att du registrerar alla aktiviteter som du vill använda i CV-verktyget.

Press och media-aktiviteter som kommer från en forskares professionella expertis, liksom Priser och andra professionella utmärkningar registreras också.

Se mer information om att Registera aktiviteter.

Projekt

Projekt omfattar information om forskningssamarbete, experiment eller andra som kan kräva flera forskare och organisationer. Både externt och internt finansierade projekt registreras. Se mer information om att Registrera projekt.
 

Regler och riktlinjer för rapporteringen finns bl.a. i följande dokument: