Forskningsdatabasen Haris

Haris är Hankens forskningsdatabas.

Haris (Hanken Research Information System) är Hankens forskningsdatabas som samlar Hankens forskningsresultat och intellektuella resurser.

Databasens publika portal exponerar data från forskningsdatabasen och ger en helhetsbild av forskningen på Hanken. Den är också integrerad med forskarnens personliga webbsida på Hanken.

På Hanken, som i många andra universitet och institut, använder vi PURE (PUblication REsearch), ett Current Research Information System (CRIS) som ägs av Elsevier.

I Haris-LibGuides finns information om:

 • Basfakta om Haris:
  • Vad är Haris?
  • Vem ska registrera?
  • Vad ska registreras?
  • Hur registrera?
  • När registrera?
  • Vem har tillgång till Haris? / Vem använder Haris?
  • Hur logga in i Haris?
  • Hjälp!