Formaterings- och referensguider

Här hittar du Hankens formaterings- och referensguider

Referensguider

Hankens referensguide

Övriga referensguider (på engelska) samt informationen om RefWorks hittas i Libguiden Search & Cite.

Formateringsguiden

Hanken kommer att ifrångå dokumentmallarna och istället ta i bruk formateringsguiden.

Meningen med guiden är att du skall kunna använda ett valfritt skrivprogram utan att råka ut för dokumentmallarnas tekniska svårigheter. Formateringsguiden innehåller instruktioner över hur du skall formatera din avhandling eller ditt akademiska arbete så att de följer Hankens standardformat. Guiden ger också instruktioner gällande övriga användbara funktioner i Word-programmet.

Börja med att ladda ner Word 2016 på din dator (om du inte redan har). Det är gratis för dig som studerande på Hanken. Se på instruktioner:

Dokumentmallar för Windows 10 och MAC (Word 2016)

Observera att mallen är samma för både Windows och Mac men det finns olika instruktioner!

 

Dokumentmall kortare arbeten

 

Dokumentmall kandidatavhandling

 

 

Dokumentmall magisteravhandling

 

 

 

Dokumentmall magisteravhandling för svenskspråkiga studeranden som skriver på engelska

 

 

 

Dokumentmall doktorsavhandling

 

 

 

Dokumentmallar för övriga Word versioner för Windows

Dokumentmall kortare arbeten

 

 

Dokumentmall kandidatavhandling

 

 

 

Dokumentmall magisteravhandling

 

 

 

Dokumentmall doktorsavhandling