CRSP

CRSP innehåller US Stocks, Investeringsfondsdata, Fama US Treasury och REITS.

Språk: engelska

Tillgänglig: CRSP Stock (Annual) och CRSP Mutual Funds (Quarterly) datasets är tillgängliga via platformen WRDS.

Beskrivning: US Stocks, Investeringsfondsdata, Fama US Treasury, REITS.

Kontakta institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik för närmare information.