Beställ artiklar och böcker

Alla anställda och studerande vid Hanken Svenska handelshögskolan kan avgiftsfritt beställa artikelkopior och böcker via biblioteket. För utomstående kostar det 6€/bok och 15€/artikel.

Kolla först att artikeln eller boken inte finns i fulltext eller i tryckt form på biblioteket eller i Helsingfors-regionen (gäller böcker). Gör din beställning via beställningsformuläret.

Fjärrlån

Share page with AddThis

Böcker som inte finns att tillgå i tryckt form på Hankens bibliotek eller bibliotek i Helsingforsregionen kan du avgiftsfritt beställa genom vår fjärrlåneservice.

För Hankens studerande och personal

Böcker som inte finns att tillgå i tryckt form på Hankens bibliotek eller bibliotek i Helsingforsregionen kan du avgiftsfritt beställa genom vår fjärrlåneservice. Besök servicedisken eller fyll i beställningsformuläret.

Det externa biblioteket bestämmer lånetid och övriga villkor. Biblioteket förnyar fjärrlånen automatiskt och kontaktar dig när lånet inte längre går att förnya eller har förnyats tio gånger.

I Vasa: kontakta Tritonia

Beställ artiklar via tjänsten Get It Now (GIN)

Alla anställda vid Hanken kan nu enkelt göra artikelbeställningar via Get It Now. Tjänsten ger dig möjlighet att beställa artiklar i PDF-format av hög kvalitet i färg som levereras direkt till din e-post alla dagar dygnet runt, utan kostnad.

Så här fungerar det

Om artikeln finns tillgänglig via Get It Now ser det ut så här när man sökt i Hanna och klickat på länken till SFX:

 

sfx_bild.jpg

 

Klicka på Get It Now och fyll i din Hanken e-postadress samt godkänn leveransvillkoren. Artikeln kommer att skickas direkt till din e-post.

OBS! När du godkänner beställningen godkänner du också att din e-postadress lagras i CCCs databas.

Har du frågor om tjänsten e-posta till: biblioteket@hanken.fi

Studenter har inte tillgång till Get It Now men kan istället använda beställningsformuläret.

 

 

Fjärrlån för bibliotek

Share page with AddThis

Biblioteket skickar material ur sina egna samlingar till andra bibliotek.

Fjärrutlån

Andra bibliotek kan beställa fjärrlån från Hanken via denna blankett. Vi lånar inte ut e-böcker, referenslitteratur, kurslitteratur och e-tidskrifter.

Vi debiterar en avgift för fjärrlånen enligt följande:

Fjärrlån till bibliotek Offentlig förvaltning Företag och utomstående
Inom Finland och Norden 9 € 12 €
Övriga länder 15 € 25 €
Kopior till bibliotek    
Inom Finland och Norden 6 €/artikel 15€/artikel
Övriga länder 12 €/artikel 20 €/artikel

 

 

 

 

 

Postadress för retur av fjärrlån:

Svenska handelshögskolans bibliotek
Fjärrlån
PB 479
00101 Helsingfors