Hanken Svenska handelshögskolan är en ledande högskola med 110 års erfarenhet av utbildning och forskning inom ekonomi. Hanken har tre internationella ackrediteringar, vilket endast 1 procent av världens handelshögskolor har uppnått. Vi är också stolta över att erbjuda en av de mest internationella utbildningarna i landet.

Innovation och inklusion

Temat på årets Responsible Organising-konferens är ”Innovation och inklusion”. Tillsammans tar vi oss an några av vår tids största utmaningar: klimatkrisen, ojämlikhet, social utslagning och ohållbar konsumtion. Konferensen äger rum den 19 november i Helsingfors och programmet är på engelska. Kom med och förändra samhället med oss!
Shining light bulb with symbols related to development
Hanken studenter

Ansvarsfull ekonomutbildning

Hanken var det första universitetet i Finland att skriva under FN:s principer för ansvarsfull ekonomutbildning år 2007 och har sedan dess kontinuerligt integrerat principerna i sin strategi och verksamhet. PRME:s mission är att inspirera och förfäkta ansvarsfull ekonomutbildning, forskning och tankeledarskap på en global nivå.

Nyheter

Wojciech Piotrowicz presenterar Humanitär logistik under Hanken Research Day
|
17.10.2019
I år ordnades Hanken Research Day samma dag som Forskarnas natt, ett europeiskt evenemang som handlar om att föra forskare och allmänheten närmare varandra.
Hanken webbsida
|
12.10.2019
Hanken har förnyat sin webbsida! Förnyelsen omfattar såväl design, sidstruktur som webbplattform.
Hanken doktorshatt
|
09.10.2019
Hanken Svenska handelshögskolan firar 110 år och promoverar 47 promovender och tio hedersdoktorer i samband med den högtidliga doktorspromotionen fredagen den 25 oktober 2019.
Arjan Erkel Hankendagen
|
03.10.2019
Att förhandla med väpnade rebeller för att överleva var en farlig lektion i hur man bemästrar lamslående skräck – en konst som Arjan Erkel nu delar med sig för att andra ska kunna återta kontrollen över sina liv.