Stipendier till studenter 2021

Hanken i Helsingfors och Vasa har delat ut stipendier till studenter.

Studentstipendier i Helsingfors

I Helsingfors har man delat ut stipendier åt studenter med god studieframgång eller åt studenter, som deltagit aktivt i samarbetet mellan Hanken och studentkåren.

Kandidat

Viktor Forsman       Finansiell ekonomi
Nina Sundblad        Handelsrätt

Magister

Victor Jansson                   Finansiell ekonomi
Bero Davidson                   Logistik
Ruilin Huang                     Företagsledning och organisation
Oleksandra Martynova    Företagsledning och organisation
Majken Stenberg               Nationalekonomi

Stipendiemottagarna i Helsingfors bes kontakta Camilla Segercrantz (camilla.segercrantz@hanken.fi) för mer information.

 

Studentstipendier i Vasa

I Vasa har man delat ut stipendier åt förtjänta magisterstudenter som skrivit en god avhandling och/eller haft god studieframgång. Stipendiemedlen har donerats av Aktiastiftelsen i Vasa, Aktiastiftelsen i Korsholm och Vasa elektriska.

Aktiastiftelsen i Korsholm 

Goda avhandlingar (vitsord U eller MG):
Jessica Lepistö              Företagsledning och organisation
Dennis Nygård              Företagsledning och organisation
Cecilia Stortåg               Redovisning
Emma Friberg               Redovisning            
Janina Westerdahl       Redovisning            
Sebastian Lassila          Finansiell ekonomi

Aktiastiftelsen i Vasa 

Goda avhandlingar (vitsord U eller MG):
Elli Bergelin                   Företagsledning och organisation
Vilhelm Ehrström        Redovisning            
Roni Rajamäki              Finansiell ekonomi
        
Goda språkstudier:
Minttu Lemola        Företagsledning och organisation

Vasa elektriska

Stipendiet går till en student som inspirerats av energibranschen och haft god studieframgång.
Lina Kamlin            Finansiell ekonomi