Stipendier till studenter 2021

Hanken i Helsingfors och Vasa har delat ut stipendier till studenter.
December 2021

Studentstipendier i Helsingfors

I Helsingfors har man delat ut stipendier åt studenter med god studieframgång eller åt studenter, som deltagit aktivt i samarbetet mellan Hanken och studentkåren.

Magisternivån

Jutta Koskinen        Marknadsföring
Victor Bäckman      Finansiell ekonomi

Kandidatnivån

Amos Schalin

 

Studentstipendier i Vasa

I Vasa har man delat ut stipendier åt förtjänta magisterstudenter som skrivit en god avhandling och/eller haft god studieframgång. Stipendiemedlen har donerats av Aktiastiftelsen i Vasa, Aktiastiftelsen i Korsholm och Vasa elektriska.

Aktiastiftelsen i Korsholm 

Frida Nyqvist               Företagsledning och organisation
Emma Ruuhinen        Företagsledning och organisation
Jeanette Huldén         Marknadsföring
Louise Nyström          Företagsledning och organisation            
Conny Kulla                 Redovisning            
Jennifer Loo                Redovisning
Erica Vester                 Redovisning

Aktiastiftelsen i Vasa 

Nguyen Phuong                 Marknadsföring
Alexander Nickull             Finansiell ekonomi            
Naomi Lillqvist                 Redovisning
Markus Mäki                     Finansiell ekonomi
Amanda Hämäläinen      Företagsledning och organisation

Vasa elektriska

Adam Rönnqvist            Finansiell ekonomi
Avhandling: "Optimala hedgingstrategier för ett energibolags produkter".

Studentstipendier i Helsingfors

I Helsingfors har man delat ut stipendier åt studenter med god studieframgång eller åt studenter, som deltagit aktivt i samarbetet mellan Hanken och studentkåren.

Kandidat

Viktor Forsman       Finansiell ekonomi
Nina Sundblad        Handelsrätt

Magister

Victor Jansson                   Finansiell ekonomi
Bero Davidson                   Logistik
Ruilin Huang                     Företagsledning och organisation
Oleksandra Martynova    Företagsledning och organisation
Majken Stenberg               Nationalekonomi

Stipendiemottagarna i Helsingfors bes kontakta Camilla Segercrantz (camilla.segercrantz@hanken.fi) för mer information.

 

Studentstipendier i Vasa

I Vasa har man delat ut stipendier åt förtjänta magisterstudenter som skrivit en god avhandling och/eller haft god studieframgång. Stipendiemedlen har donerats av Aktiastiftelsen i Vasa, Aktiastiftelsen i Korsholm och Vasa elektriska.

Aktiastiftelsen i Korsholm 

Goda avhandlingar (vitsord U eller MG):
Jessica Lepistö              Företagsledning och organisation
Dennis Nygård              Företagsledning och organisation
Cecilia Stortåg               Redovisning
Emma Friberg               Redovisning            
Janina Westerdahl       Redovisning            
Sebastian Lassila          Finansiell ekonomi

Aktiastiftelsen i Vasa 

Goda avhandlingar (vitsord U eller MG):
Elli Bergelin                   Företagsledning och organisation
Vilhelm Ehrström        Redovisning            
Roni Rajamäki              Finansiell ekonomi
        
Goda språkstudier:
Minttu Lemola        Företagsledning och organisation

Vasa elektriska

Stipendiet går till en student som inspirerats av energibranschen och haft god studieframgång.
Lina Kamlin            Finansiell ekonomi