Hjälp

Hjälp med e-tentamina

Hjälp med e-tentamina

Se till att du kan ditt lösenord!

Helpdeskkön e-tent@hanken.fi läses av både studiebyråpersonal och IT-personal.

e-tent@hanken.fi är även adressen dit lärare i första hand skall vända sig.