Att tentera

Hur du tenterar din etentamen i ett examinarium.

När du e-tenterar i examinarium

etentnonotxtannumindre.jpg

En e-tentamen i ett tentakvarium går ut på att du då du anmäler dig till e-tentamen bokar du en dator i ett visst klassrum för en viss tidSystemet lottar ut vilken av de tillgängliga datorerna du kan använda. Tentamensutrymmet väljer du själv - i praktiken finns det dock ännu bara ett utrymme i Helsingfors med 9 platser och ett i Vasa med 7 platser.

På Hanken betyder det att du kan tentera:

 • Helsingfors: i Examinarium A410 och A406 på fjärde våningen i huvudbyggnaden 
 • Vasa: i Examinarium  V326 på tredje våningen, till höger.

Tentamensanmälan och platsbokning bör du givetvis ha gjort i tid via http://exam.shh.fi/
Läs instruktionerna noga!

Allmänt

 • Kom i tid: du kan komma in i rummet 5 minuter innan start och 10 min efter start (men om du inte loggat in efter 10 min så räknas din tentamen som underkänd).
 • Tentamenstiden börjar samtidigt som din bokade tid (officiella starttiden), inte när du loggar in (dvs. kl. 8.00, inte 8.07).
 • En tentamen tar 55 min eller max 2 h 55 min, beroende på tentamen och examinator.

Hur komma in i rummet

 • Du behöver en nyckel - läs om hur du kommer in i rummet på förhand här.
 • Är du försenad har du försuttit din chans och din tentamen anses vara underkänd.
 • Din rock och din väska sätter du i skåpet när du kommer in i rummet. Ingenting på bordet! Inte mat, inte telefon etc.
 • Gå till den dator vars nummer finns i bekräftelsemejlet för din bokning. 
 • För att komma åt tentamen startar du datorn, öppnar webbläsaren och loggar in dig med Hankens id och lösenord. Nu visas den tentamen som du skall tentera.
 • Ta med ID-handlingar, du måste kunna intyga din identitet ifall det görs stickprov.

Tiden

 • När du kommer till tentamensutrymmet bör du komma på utsatt tid. Tentamens tiden börjar löpa från starttiden och slutar fem minuter före ett jämt klockslag.
 • Tenttiden i eTentakvariet är mellan 55min och 2:55h beroende på lärarens val
 • Tiden börjar löpa från den officiella starttiden, dvs (8:00, 11:00 etc) oberoende om du är inloggad eller inte.

Vid datorn

 • Datorn rebootar några minuter innan tentamen ska börja - vänta att loginsidan kommer upp i Firefox (använd asbolut Firefox browsern!) Det kan ta flera sekunder!
 • Logga in med din Hanken användarID och lösenord.
 • Ifall du loggat in för tidigt ska du bara vänta tills tentamen öppnas i programmet.
 • Om du sitter vid fel dator eller i fel rum ska datorn berätta för dig vilken dator du borde sitta vid (efter inloggning).
 • I början av tenten visas eventuella lärarens anvisningar. Läs noggrant!
 • När du gått igenom och svarat på alla frågor skall du spara och avsluta tentamen.

Under tentamen

 • Du får inte ha något framme på bordet. 
  - inte klottpapper, inte räknare, inte näsdukar, inte vattenflaska osv.
 • Du kan inte avlägsna dig emellanåt, dvs inga WC besök, inte släppa in andra tentander. Tentamen räknas då som avbruten och underkänns.
 • Kameraövervakningen är igång hela tiden du är i rummet, och bandar också ljud.
 • En klocka visar på skärmen hur mycket tid du har kvar att tenta. Tentamenstiden räknas från den officiella starttiden, inte från den tid du gått in i tenten.
 • Du kan avbryta tenten när som helst. Då sparas ingenting, men tenten räknas som en gång av de begränsade tillfällen du har tillgång till.
 • Ladda upp en fil/Excel som svar? Programmet finns på datorn, spara filen på Desktopen och bifoga själv ditt svar till programmet. Drag & drop bifogning är inte möjligt.
 • Formler (Latex)? Du kan bifoga formler till ditt svar.
 • Om du av misstag stänger FIrefox under tentamen: logga in på nytt i Firefox - din tentamen finns där och väntar på dig.

Efter tentamen

 • Läraren rättar din tentamen. Rättar läraren den i systemet får du ett mejl från systemet, med en länk till eventuell personlig feedback.
 • Du måste ha sparat tentamen för att svaren ska ses av läraren, dvs om du avbryter sparas ingenting.
 • Vanligen kan du inte anmäla dig till en ny tentamen i samma kurs förrän läraren korrigerat den föregående och tillåter dig att tentera på nytt.
 • Har du oöverstigliga problem och om du pga problem som beror på systemet inte kan tentera bör du rapportera dem omedelbart efter tentamenstillfället. Problem vid tenttillfället bör alltid göras med följande blankett: Studerande rapport över problem

Exam-systemets tillgänglighet

 • EXAM-systemet uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

 • I utvecklingen av EXAM-systemet har man förbundit sig vid att förbättra den digitala tjänstens tillgänglighet och uppfylla kriterierna för nivå A och AA i WCAG 2.1. enligt lagen om digitala tjänster. De observerade bristerna i tillgängligheten korrigeras i mån av möjlighet i kommande versionsuppdateringar av EXAM. Systemets tillgänglighet förbättras särskilt genom att tillämpningsramen uppdateras till Angular7 (planerat år 2021).