Regler

Regler som bör följas vid e-tentamina

Regler för e-tentamen i Hankens Examinarium

Lagar, förordningar samt Hankens examenstadga och instruktionen om  studier och examination, där också tentamenstillfällen regleras hittas under Bestämmelser.

För alla tentamina, inklusive mognadsprov, som tas som e-tentamen i Examinarium i Helsingfors eller Vasa, gäller dessa regler;

  • För e-tentamina i Examinarium är tentamens­tiden mellan 55min och 2:55h beroende på tentamen. Du får avsluta och avbryta tentamen när som helst genom att lämna tentamensutrymmet, men du får inte avlägsna dig från utrymmet under tentamens gång och sedan komma tillbaka. Inget material, inte heller mat­säck, får medtas till tentamensbordet.
  • E-tentamina övervakas genom kameraövervakning och stickprov. När du tenterar i Examinarium accepterar du att du övervakas med övervakningskameror och att Hanken har rätt att använda inspelade bilder för att granska tentamenstillfällets förlopp.
  • En utförlig registerbeskrivning för systemet, gällande inspelningen, rättigheter och skyldigheter finns att läsa i detta dokument:

Registerbeskrivning och integritetspolicy för Exam (högerklicka för öppna, och välj ny flik/fönster)