Anmälan och plats

Anmälan till e-tentamen på Hanken

Anmälan till e-tentamen

För att kunna anmäla dig till tentamen och tentera

 • måste du ha en fungerande Hanken användar-id och HANKENnyckel (eller kod) för dörren till akvariet (läs mer om dörren nedan).
 • din studierätt och din terminsanmälan måste därmed också vara i skick 
 • givetvis måste tentamen finnas som e-tentamen i systemet. Det är frivilligt för läraren att skapa e-tentamina.
 • https://exam.shh.fi är adressen till Examservern
 • när du går in första gången i systemet godkänner du villkoren för e-tentamen (tentamensregler, IT-regler, videoövervakning)
 • under Tentamen söker du reda på önskad tentamen och anmäler dig och bokar tid
 • LÄS anvisningarna för utrymmet noga!
 • du får en bekräftelse till din eposten om vilket utrymme, vilken dator, vilken tid och hur du kommer in i utrymmet. Håll reda på detta meddelande! Du kan enbart tentera från den dator och den tid som anges i mejlet.
 • Om du måste avboka tiden ska du göra det innan tenten börjar på exam.shh.fi, annars räknas det som ett försök, även om du inte ens loggat in på datorn i tentakvariet.
 • Kom ihåg: det finns ingen i examinariet som kan hjälpa dig! Läs instruktionerna här på webben, i mejlet och på exam.shh.fi noggrant innan tillfället.
 • Man får inte ha med sig något till platsen: inga pennor, drickor, näsdukar, telefoner osv.

Hur komma in i rummet

Det är olika öppethållningstider beroende på studieort. De möjliga tiderna och lediga datorerna för tentamen ser du i systemet exam.shh.fi.

 • Helsingfors: mån-fre 8-23, lör-sön 8-20 (tillsvidare)
 • Vasa:  mån-lör 8-20

Läs instruktionerna som du får då du bokat i bekräftelsemejlet noggrant. Det finns ingen som kan komma och öppna dörren åt dig utanför öppethållningstiderna (dvs. hämta din nyckel/kod i god tid innan tentamen). Inga undantag!

Kom i tid: du kan komma in i rummet 5 minuter innan start och 10 min efter start (men om du inte loggat in efter 10 min så räknas din tentamen som underkänd).

 • I Helsingfors bör alla Hankens examenstuderande ha en nyckel till Hanken, med den kommer man in i rummet. Du får din egen från studentbokhandeln IB i Skogen (källarvåningen). Övriga studerande ska be om en kod från receptionen vid huvudingången (notera receptionens öppethållningstider).
 • I Vasa behöver du en nyckel om du tenterar kl 17 eller på en lördag. Då ska du besöka Studiebyrån för att låna en nyckel. Studiebyrån har öppet 9-15, mån-fre (notera helger o.dyl.).