Hanken erbjuder kurs om Finsk Affärskultur till icke-examenstudenter

I april har Hanken en kurs på temat Finnish Business Culture för icke-examenstudenter och utbytesstudenter

Course syllabus

Målet med kursen är att erbjuda icke-finländare en generell översikt av faktorer som påverkar företagsverksamhet i Finland (historia, politik, juridiska och ekonomiska system, kultur). Fokus ligger på juridik, finländskt konsumentbeteende, marknadsföring, samt finländsk förhandlings- och ledarskapskultur. Dessutom får deltagarna konkreta riktlinjer för hur man etablerar ett företag i Finland.

Kursen omfattar flera olika arbetssätt. Kursens teman kommer att närmas genom seminarier, fallstudier, grupparbeten och diskussion i klass.

Kursen kräver flytande Engelska kunskaper.

Totalt antas 40 studenter till kursen. 20 platser är reserverade för asylsökande och 20 för utbytesstudenter vid Hanken.

Icke-examenstudentser kan anmäla sig till kursen här.

Utbytesstuderande kan anmäla sig genom Sisu.

Anmälningstiden stänger 28.2.2022

Vänliga kontakta Cia Leinonen (cia.leinonen@hanken.fi) om ni har frågor gällande kursen.

FINNISH BUSINESS CULTURE 5 ETCS - 38023

Course syllabus
Instructors:

Gyöngyi Kovács, Professor, Supply Chain Management and Social Responsibility at Hanken School of Economics, Helsinki.

 

COURSE DESCRIPTION:

The aim of the course is to provide an opportunity for exchange and non-degree students to learn about the Finnish business culture through guest speakers sharing their experience and hands-on assignments.

LEARNING GOALS:

The students will have an understanding of the Finnish business culture and Finnish society including the Finnish leadership and negotiation styles.

After completing the course, you will be able to 

  • Identify cultural characteristics that are typical for marketing and management in Finland –in international comparison
  • Critically examine the Finnish business environment and the society it is embedded in
  • Apply the above theoretical knowledge and understanding to practical case/report

Target group

This course is for non-degree students, especially refugees and incoming exchange students.

Degree students at Hanken: You cannot include this course in your major or minor subject studies.

 

A maximum of 40 participants, due to that there are no prerequisites for participation and the knowledge level will vary much more than usually, in order of enrolment.

Quota for non-degree students: 20
Quota for incoming exchange students: 20

Total hours of work: 

134 hours divided into 
Scheduled contract hours: 26 h
Non-scheduled work: 108 h 

Learning methods:

Seminars, cases, team work in form of term papers and class discussions 

Examination

Class participation 25%, Case report (in pairs) 15%, Business plan report/term paper (teamwork) 60%. 

The course is graded pass/fail.

Examinator 

Gyöngyi Kovács. Other teachers for example,  Mika Wartiovaara and Matti Kukkonen will also participate in the course.

Period 

Period 4 14.3.-6.5.2022