Svenska handelshögskolans lärares och forskares fond

Nedan information om Svenska handelshögskolans lärares och forskares fond

Medlen kan sökas av ordinarie eller långvarigt vikarierande lärare och forskare vid högskolan. Stipendium kan beviljas för: 

1. vetenskaplig forskning
2. utarbetande av läroböcker 
3. facklig och pedagogisk fortbildning 
4. studie- och forskningsresor 
5. upprätthållande av språklärares kontakter med relevanta språkområden 

Stipendium kan även beviljas för inköp av litteratur samt annat studie- och forskningsmaterial.