Installationsceremoni

Hanken Research Day 27.9 avslutas kl.15.30 med formellt installationstal av professor Gonul Colak.

Professor Colak talar under rubriken:
"The Economic Consequences of Political Uncertainty Across the Globe”
Efter installationstalet hålls en informell bjudning i Hankens foajé.