Introduktionsdagar i Vasa

Som inledning till dina studier på Hanken ordnas introduktionsdagar i slutet av augusti.

Introduktionsdagar och terminsstarten

Under introduktionen får du all viktig information som du behöver för studiestarten. Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i introduktionsdagarna.  

Under introduktionsdagarna i slutet av augusti får du all information som du behöver för studiestarten om kursval, läsordning, studieteknik, datoranvändning samt bekantar dig med utrymmena på din studieort.

Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i introduktionsdagarna, och Hanken förutsätter att du känner till all information som förmedlats under introduktionen. Introduktionsdagarna är en del av den obligatoriska kursen Introduktion till akademiska studier.

Läsåret på Hanken inleds varje år med inskriptionen, en högtidlig akademisk tradition. På inskriptionen håller rektor och en representant för studentkåren tal om sin syn på det kommande läsåret. Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i inskriptionen.

Introduktionsdagar för nya studerande på kandidatnivå 28-29.8.2019 (Vasa)

Introduktionsdagarnas program