Puhujat - Talare

Yves Epelboin 

yves_hd.jpg

Yves Epelboin on Pariisin UPMC - Sorbonnen yliopiston emeritusprofessori. Hänellä on pitkä kokemus verkko-oppimisesta ja MOOC:sta erilaisista korkeakouluista ja on myös työskennellyt MOOC:n puheenjohtajan erityisavustajana. Hän on toiminut EUNIS-yhdistyksen (Europan University Information Systems Organisation) ja CSIESR-yhdistyksen (ranskan kansallinen korkeakoulutuksen tietojärjestelmien yhdistys) perustajajäsenenä ja puheenjohtajana, OECD:n asiantuntijana koulutuksen IT-strategioissa sekä fysiikan ja tietojenkäsittelyn professorina UPMC:llä.Yves Epelboin är professor emeritus vid UPMC – Sorbonne universitet i Paris. Han har lång erfarenhet av e-inlärning och MOOC vid högre läroinrättningar och har bland annat fungerat som specialrådgivare för MOOC:s ordförande. Hans tidigare befattningar och uppgifter innefattar grundande medlem och ordförande för EUNIS (European University Information Systems Organization) och CSIESR (den franska nationella föreningen för informationssystem i högre utbildning), OECDs expert i IT-strategi för högre utbildning, samt professor i numerisk fysik och datakunskap vid UPMC. Sakari Honkamaa

honkamaa_sakari_kenrl_12101dh2014.jpg

Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa työskentelee tällä hetkellä Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkönä. Hän on pitkän uransa aikana työskennellyt useissa eri tehtävissä kotimaassa (esim. Kainuun prikaatin komentajana sekä Pääesikunnan komentopäällikkönä) sekä ulkomailla kansainvälisissä tehtävissä (esim. YK:n sotilastarkkailijan tehtävässä sekä Suomen pataljoonan komentajana Kosovossa). Generallöjtnant Sakari Honkamaa är Försvarsmaktens personalchef. Utöver olika uppdrag inom det nationella försvaret (bland annat kommendör för Kajanaland brigad och kommandobefäl vid huvudstaben) har Honkamaa arbetat internationellt som Finlands bataljons kommendör i KFOR Kosovo och försvarssakkunnig i Washington D.C. Anita Lehikoinen

anita4.jpg

Anita Lehikoinen on opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäälliikkö. Hänen tehtäviin kuuluu mm. valvoa asioiden valmistelua ministeriössä sekä huolehtia sisäisestä toiminnasta. Anita Lehikoinen är kanslichef vid Undervisnings- och kulturministeriet, och har således till uppgift att bl.a. övervaka beredningen av ärenden vid ministeriet samt se till den interna verksamheten. Björn Wahlroos

nalle_wahlroos_5771_kopia.jpg

Björn “Nalle” Wahlroos toimii Hanken Svenska handelshögskolanin, Sampo-konsernin, UPM:n ja Nordean hallitusten puheenjohtajana. Hänellä on kauppatieteiden tohtorin tutkinto Hankenilta ja toimi siellä taloustieteiden professorina vuosina 1979-1985. Björn Wahlroos on myös toiminut vierailevana professorina Brown Univeristyssa ja Kellogg School of Managementissa. Björn ”Nalle” Wahlroos är styrelseordförande för Hanken Svenska handelshögskolan, Sampo-koncernen, UPM och Nordea. Han innehar en doktorsgrad i nationalekonomi från och fungerade åren 1979-1985 som professor i nationalekonomi vid Hanken. Han har därtill fungerat som gästande professor vid Brown University och Kellogg School of Management.