Karriärprofil: Marknadsföring

 

1 år efter utexaminering:

marknadsforing1.png

5 år efter utexaminering:

marknadsforing2.pngKälla: Placeringsuppföljning 2017 & 2018 av utexaminerade magistrar 2016 & 2017 och Karriäruppföljning 2017 & 2018 på utexaminerade magistrar 2011 & 2012.