Karriärprofil: Företagsledning och organisation

 

1 år efter utexaminering:

flo1.png

5 år efter utexaminering:

flo2.png

Källa: Placeringsuppföljning 2017 & 2018 av utexaminerade magistrar 2016 & 2017 och Karriäruppföljning 2017 & 2018 på utexaminerade magistrar 2011 & 2012.